Huisvesting

De ligboxenstal

In de ligboxenstal wordt ons vee, ouder dan drie maanden gehuisvest. De melkkoeien zitten in één groep, waar ze beschikken over drie krachtvoerboxen.  Het jongvee wordt naar leeftijd verdeeld in 6 groepen.  Ook is er een afkalfhok en een separatiehok aanwezig. 

De drachtige pinken en de droge koeien lopen in de zomer dag en nacht buiten. 
De ligboxenstal
van binnen
De melkstal

De koeien worden tweemaal daags gemolken, om half 5 's ochtends en half 5 's avonds. Wij melken in een 2 x 6 visgraat melkstal van het merk Manus.  Tijdens het melken krijgen de koeien hun portie brok.
De melk wordt opgevangen in een 10.000 liter koeltank. De melk wordt om de drie dagen opgehaald. Wij leveren onze melk aan FrieslandCampina.

De loods

In de loods zitten onze jongste kalfjes tot drie maanden. Deze krijgen iedere dag 4 liter koemelk. Ze zijn gehuisvest in groepshokken van 3 a 4 kalveren. Ook krijgen ze maïs, kuilgras, hooi en water onbeperkt. Daarnaast krijgen ze krachtvoer naar behoefte.
Ook huisvesten wij s nachts onze twee paarden in de loods.
Verder dient de loods als opslag voor stro, hooi en machines.  
De melkstal
melken